İçkideki Alkol Türü Nedir ?

ÖNEMLİ UYARI

Alkollü içkiler hiç bir zaman tavsiye edilmez, sitemizde yer alan bilgiler sadece fiyat bilgi niteliğinde yer almaktadır. Hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Alkol sağlığa zararlıdır. Lütfen alkol ve türevlerini kullanmayın.

Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türü etil alkoldür. Dolayısıyla içkideki alkol türü etil alkoldür.

Günümüzde bilgi ve ilgi alanlarının türlenmesi ve derinleşmesi bazı durumlarda bir öğrenme sürecini de mecburi kılıyor. Mesela bilgisayar kullanmayı öğrenmek yetmiyor, devre bilgi okur yazarlığı denen bir adıma geçmeyi mecburi kılıyor. İçki dünyasına ilgi duymak da benzer bir tablo oluşturuyor.

İçki aleminde da markaların, türlerin ve türler arasında türlerin oluşturduğu varlıklı dünya kim insanların hiç dikkatini çekmezken kimisi amacıyla de derin bir alemin kapısında duyulan heyecanı andırıyor. Mesela son devrelerde rakı firmalarının pazara sürdüğü pek çok tür, tüketicinin baş karışıklığı yaşamasına ya da az bilgi neticesi mitlerin, hurafelerin doğmasına da yol açıyor.

Bir yandan da içki ve yemek kültürü, ‘yüksek sanat’ ile benzer bir algıya oturtulmaya çalışılıyor. Bu algının neticesinde da bir ‘yüksek piyasa’ oluşuyor haliyle. Oysa her alanda bulunduğu gibi bu alanda da işler çok komplike değil.

Bu makale serisinde alkollü içkilerle alakalı asli kavramlara, içki türlerinin ayrıntılarına ve tadıma giden bir yolculuğa çıkacağız. Yani derya bir alana giriş yapabilmek amacıyla dil birliğini oluşturmaya çalışacağız. İlginizi çekerse buyurun başlayalım.

1. ALKOL NEDİR?

Bu soruya organik kimya yönünden cevap verecek olursak alkol bir hidrokarbon olan alkan molekülünün, değişik karbon atomlarına bağlı hidrojen atomu yerine hidroksil (-OH) grubunun geçmesiyle meydana gelen bileşiktir.

Daha anlaşılır ve içki ile teması bağlamında içilebilir alkol; şeker ya da nişasta sahibi olan meyve ve hububatların mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, yanıcı, uçucu, renksiz sıvıdır.

2. ETİL ALKOL NEDİR?

Kapalı formülü C2H5OH olan iki karbonlu, alevlenir, renksiz ve karakteristik kokulu bir mono alkoldür. Etanol olarak da isimlendirilir. Etil alkol içkilerde sarf edilen tek alkol türüdür.

3. METİL ALKOL NEDİR?

Kapalı formülü CH3OH olan bir mono alkoldür. Endüstride değişik yollarla elde edilmekle birlikte, alkollü içki imalatında genelde mayşenin fermantasyonu sırasında, sarf edilen meyvenin dalları, kabukları ve çekirdekleri gibi pektik özellikli maddelerden kaynaklı oluşabilir.

Metil alkol insan bedeninde metabolize olmaz, formaldehid ile formik aside dönüşür. Bu maddelerin toksisitesinden ötürü insan sağlığı yönünden izin verdiği maruziyet dozlarının aşımı körlük, ölüm gibi çok ciddi neticeler doğurmaktadır.

4. ALKOLLÜ İÇKİLER NASIL SINIFLANDIRILIR?

Alkollü içkiler fermante (mayalanmış) ve distile (damıtık) olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır. Bu iki ana sınıfın altında kuşkusuz pek çok içki türü/cinsi mevcuttur.

5. FERMANTE İÇKİ NE DEMEK?

Organizmaların glikozu (şekeri) metabolik yolla alkol ya da aside çevirme işlemine fermantasyon denir. Buradaki organizmalar kuşkusuz mayalardır. Yani içerisinde şeker olan meyve, hububat gibi maddelerin mayalanması ile elde edilen içkilere fermente/mayalanmış içki adı verilir. Dilimizde sarf edilen mayalı içki terimi doğru değildir çünkü fermantasyon ardından (özellikle yarım bırakılmadıysa) içkinin içerisinde maya kalmamıştır. Mayalanmış içki terimi daha doğru bir ifade olacaktır.

6. DİSTİLE (DAMITIK) İÇKİ NE DEMEK?

Fermantasyonu sonuçlanmış sıvının (mayşe) içerisindeki alkolün, imbik adı verdiği cihazlarla en az iki kez ayrıştırılması neticesi elde edilen içkilere distile içki adı verilir.

7. İÇKİ TÜRLERİ

İçkideki Alkol Türü Nedir ?

İçki türlerinin sınıflandırılması konusu ile alakalı dünya genelinde geçerli tek bir kategorizasyon bulunmamaktadır. Buna karşılık alttaki liste, genel bir çerçeve çizecektir.

8. ALKOL DERECESİ NE DEMEK?

100 birimlik su ve alkol karışımındaki alkolün hacmen sayısını ifade eder. Mesela 45 derecelik alkol demek, 45 birim alkol ve 55 birim sudan meydana gelen çözeltiyi ifade eder.

9. PROOF NE DEMEK?

İçkinin içerisindeki alkol seviyesini bildiren diğer bir birimdir. Proof, içkideki yüzdelik alkol seviyesinin iki katına eşittir. Yani 100 proof’luk bir içki yüzde 50 alkol derecesine sahiptir. Eskiden korsanlar barutun üstüne içkiyi döker ve tutuştururlarmış. Eğer alev almaz ya da geç sönerse içkiye su katıldığı neticesine varırlarmış. Proof birimi de bu kanıtlama yönteminden gelmektedir. Viski gibi pek çok içkinin etiketinde alkol seviyesi proof cinsinden verilmektedir.

10. FIÇI PROOF’U NE DEMEK?

‘Barrel proof’ olarak geçtiğimiz bu kelime, yapımcının fıçıdan çıkardıktan sora alkolü seyreltmediği manasına gelir. Piyasaya sürülen geleneksel içkilerden daha yüksek alkol derecesine sahiptir.

11. FL OZ NE DEMEK?

Fluid ounce (sıvı ons) sözcüğünün kısaltması olan diğer bir sıvı ölçü birimidir. Ağırlıkla Amerika’da içkinin içerisindeki alkol miktarına dair ‘standart bir algı’ oluşması amacıyla kullanılır. ‘Alkollü içki eşdeğeri’ 14 gram saf alkol baz alınarak belirlenmiştir. Mesela yüzde 5 alkol sahibi olan bir kutu bira 12 fl oz iken, yüzde 12 alkol sahibi olan bir kadeh şarap 5 fl oz, yüzde 40 alkol sahibi olan bir bardak tekila 1,5 fl oz’dur.

12. COĞRAFİ İŞARET NEDİR?

Belirgin bir özelliği, üretim tekniği, hammaddesi vb. karakteristik özelliği olan ve gene belirli bir bölge, yöre ya da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Mesela Konyak ismi yalnızca Fransa’nın Coniac bölgesinde yetişen üzümlerden oluşturulan içkiye verilebilir.

13. MALTLAMA NEDİR?

Maltlama, tahıl tohumlarının ıslatılarak çimlendirilmesi ve bitki oluşmadan kavrularak ya da ısıtılarak kurutulması işlemine verdiği isimdir. Tohumların maltlanmasıyla, nişastayı şekere dönüştürecek enzimler harekete geçer. Arpa enzim içeriğinin yüksek olması nedeniyle en süregelen olarak sarf edilen tahıldır.

14. DİNLENDİRME NEDİR?

Pek çok içki üretildikten anında sonra ham bir içim tadına sahip olur. İçim keyfini olumsuz etkileyen alkollerin buharlaşması ve içkiye karakteristik tat ve kokusunu veren aroma maddelerinin dengelenmesi suretiyle oluşturulan işleme dinlendirme adı verilir.

15. ESKİTME NEDİR?

Bazı içkiler çok uzun bir dinlendirme sürecine sokularak eskitilir. Bu esnada içkinin karakteristik keyfini veren aroma maddeleri hem damakta hem de burunda çok net hissedilir. Fakat her içki eskitmeye ideal değildir.

16. MELEKLERİN PAYI NEDİR?

Viski gibi distile (damıtık) içkilerin meşe fıçılarda dinlendirme/eskitme süreçlerinde belirli bir miktarı buharlaşır ve içki miktarı azaları. Buharlaşan bu kısmın meleklerin payı bulunduğuna dair benzetmeden kaynaklanan deyimdir.

17. MASERASYON NEDİR?

Bir meyvenin ya da aroma verici bir maddenin alkol içerisinde dinlendirilmesi neticesi, aroma maddelerinin alkole geçmesi suretiyle oluşturulan işleme verdiği isimdir. Likör üretiminin esasını oluşturur.

18. MONOSEPAJ İÇKİ NE DEMEK?

Üretiminde tek bir tür hammadde kullanılmış ve karakteristik olarak üretildiği hammaddenin özelliklerini taşıyan içkiyi ifade eder.

19. HARMAN (BLEND) İÇKİ NEDİR?

Farklı karakteristik özelliklere ve içim tatlarına sahip olan aynı cinsten içkilerin, daha homojen ve bir tat oluşturulması suretiyle karıştırıldığı bir içki türüdür.

20. KİRLİ (DIRTY) İÇKİ NE DEMEK?

Bar terminolojisinde, martini gibi diğer maddelerin ya da içkilerin karıştırıldığı içkileri tanımlar.

21. KURU (DRY) İÇKİ NEDİR?

Şekerli ya da tatlı olmayan içkiye verdiği isimdir.

Haziran 17, 2021

Evde Rakı Yapımı

Şubat 24, 2021

Bira Kaç Kalori

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir